Drzwi dźwiękoszczelne, dźwiękoizolacyjne

Drzwi dźwiękoszczelne, dźwiękoizolacyjne.

Firma Unitecna industry produkuje drzwi o o wysokiej izolacyjności akustycznej Az do 60 dB(A). Są one przeznaczone też do zastosowania przy potrzebie zachowania izolacyjności świetlnej. Mogą spełniać dowolne narzucone przez projektantów wymagania wielkości i izolacyjności.

Drzwi mogą być wykonane zarówno z pełnych elementów jak i przezroczystych w zależności od potrzeb. Uszczelki akustyczne obwodowe są wykonywane z naszego firmowego systemu . Stosowane są też nasze firmowe systemy uszczelnienia drzwi od podłoża. Drzwi mogą być wyposażone w różne systemy otwierania np. o podwyższonym bezpieczeństwie ze specjalnym uchwytem jak i systemy otwierania magnetyczno-elektryczne.