Tłumiki wyciszające

Tłumiki wyciszające. Często konieczne jest, aby otwory wentylacyjne były dźwiękoszczelne. Firma UNITECNA Industry jest w stanie zbudować na zamówienie specjalne tłumiki z izolacyjnością od 15 do 40 dB (A) dla tranzytu powietrza (stosuje się odpowiednio nachylone płetwy}. Do takich tłumików mogą zostać wstawione odpowiednie filtry w zależności od potrzeb. Obieg powietrza może zostać wymuszony przez zastosowanie różnych typów wentylatorów.